Wykorzystanie chemii technicznej w przemyśle
blog
artykuły branżowe, newsy, ciekawostki


Wykorzystanie chemii technicznej w przemyśle

Produkty chemii technicznej mają swoje ściśle określone zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, a ich znaczenie jest kluczowe. Coraz to nowsze regulacje prawne i wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa wymagają stosowania w czasie produkcji skuteczniejszych i bezpieczniejszych środków chemii technicznej. Ta dynamiczność daje producentom i dystrybutorom pole do manewru, aby stać się liczącym się podmiotem na rynku. Nie mniej istotnym sektorem, który umożliwia dostarczanie przedsiębiorstwom wysokiej jakości środków chemii technicznej, które gwarantują skuteczne działanie i spełniają określone normy, jest sektor marek własnych.

Zastosowanie chemii technicznej

Chemia techniczna to środki wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu w czasie produkcji artykułów z różnych kategorii i o zróżnicowanym przeznaczeniu. Maszyny biorące udział w produkcji wymagają konserwacji, zabezpieczenia, ochrony przed wysokimi temperaturami i tarciem mechanicznym, uszczelnienia czy wreszcie czyszczenia.

Chemia techniczna i oleje smarowe to element niezbędny w każdej gałęzi przemysłu, począwszy od ciężkiego przemysłu maszynowego czy wydobywczego, a skończywszy na wrażliwej produkcji środków kosmetycznych i żywności, która wymaga zastosowania szczególnych środków jakości i bezpieczeństwa ze względu na zdrowie finalnych konsumentów produktów.

Dostosowanie środków chemii technicznej do rodzaju produkcji

Pod uwagę należy wziąć fakt, że każdy rodzaj produkcji wymaga zastosowania innych środków chemii technicznej. Szczególnie wrażliwa jest w tym względzie produkcja kosmetyków czy żywności, która wymaga zastosowania środków neutralnych dla produktów oraz w pełni bezpiecznych dla zdrowia. Znacznie mniej wrażliwa jest pod tym względem produkcja elementów o przeznaczeniu technicznym, wykonywanych z odpornych materiałów.

Stąd też każde przedsiębiorstwo musi dostosować chemię techniczną i oleje smarowe do specyfiki swojej produkcji. Niezbędne w tym zakresie jest stosowanie się do obowiązujących norm bezpieczeństwa i jakości.

Stwórz markę własną chemii technicznej z ONDO

Środki chemii technicznej i oleje smarowe wykorzystywane są stale na każdym etapie produkcji, dlatego zapotrzebowanie na te produkty jest nieustanne. Daje to niezwykle szerokie możliwości rozwoju swojej firmy poprzez zaoferowanie środków chemicznych, które spełnią sprecyzowane oczekiwania zakładów produkcyjnych.

Wystarczy, że wsłuchasz się w głos firm produkcyjnych, a następnie wspólnie z nami opracujesz specyfikację środków chemii technicznej, które będą w pełni odpowiadały specyfice produkcji oraz obowiązującym w danej branży normom. Ich dystrybucja pod marką własną pozwoli Ci istotnie rozwinąć działalność swojej firmy, a nawet zacząć kreować trendy w danym sektorze rynku.

Sprawdź także artykuł: Aerozole Private label – chemia techniczna i motoryzacyjna w aerozolach


skontaktuj się z nami

+48 605 549 703