Poniżej mogą zapoznać się Państwo z naszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. Są one integralną częścią każdej umowy zawartej z ONDO sp. z o.o. w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na terenie Polski.