Registration data

Ondo sp. z o.o.
ul. Czerwieńskiego 3B
31-319 Kraków

NIP: 945-217-67-13
REGON: 122994090

KRS: 0000488754, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 11.879.850,00 zł

Numer konta: 74 1140 1081 0000 2305 1800 1001 (mbank)